Press Internet - All denna nya

Se den nya

Pressbyrå

Pressbyrån är ett svenskt detaljhandelsbolag som äger ett koncept för kiosker och servicebutiker, som ofta ligger vid eller i anslutning till järnvägsstationer, t-banestationer, bussterminaler eller liknande. Pressbyrån har idag cirka 320 butiker och alla drivs av franchisetagare. Koncernens målsättning är att ge kunden god tillgänglighet både vad gäller placering och…

Medier i Sverige

Massmedier i Sverige är väldigt starka eftersom den svenska folket är världsledande på att ägna sig åt mediekonsumtion. Svenska medier regleras av tryckfrihetsförordningen som kom ut i sin första version 1766 och yttrandefrihetsgrundlagen. I korthet så garanterar dessa etableringsfrihet, censurförbud, anonymitets- och meddelarskydd och rätten att ta del av myndigheters…

Pressbyrå och nyhetsbyrå

En nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter och bilder till olika massmedier, så som press, radio och TV. De första nyhetsbyråerna förmedlade mest nyheter om internationell ekonomi till företag. Världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, startade i Paris 1835 och använde sig från början av brevduvor. Svenska nyhetsbyråer Svenska Telegrambyrån…