Cannabisolja ur industrihampa

Cannabisolja ur industrihampa

Det råder mycken förvirring och många åsikter kring en planta som man tillverkar rep av. Det är alltså hampan som är i fokus, en växt med många användningsområden som därtill är omgärdad av juridiska restriktioner. Det fullständiga namnet är Cannabis, vilken finns i undergrupperna sativa, indica och ruderalis.

Naturligtvis är det extraktionen av narkotiska substanser som gör odling och hantering till brännande frågor. Att själva växten är en nyttig planta med flera slutprodukter är information som lätt hamnar i skymundan.  Man kan här nämna att fröna pressas till att göra hampaolja och ur själva växten utvinns Cannabisolja.

Den omtalade och olagliga narkotiska substansen som utvinns ur hampa är THC, Tetrahydrocannabinol. Denna utvanns för första gången i renodlad form 1964, i ett laboratorium. Vid det laget var förstås växtens euforiska effekter redan kända sedan sekler tillbaka.

Som alla andra biologiska material så innehåller en växt många kemiska komponenter. De dyker inte upp färdigprocessade och raffinerade. Detta gör att man måste se med en vidare överblick på växt och odling. En planta kan lätt innehålla 30.000 aktiva substanser. Genom selektering innan sådd kan man börja välja vilka egenskaper man vill få fram i den färdiga plantan och processerna efter skörd, exempelvis raffinering, avgör vilka ämnen man får ut som slutprodukt.

Den hampa som används för framställning av Cannabisolja är industrihampa. En laglig, odlingsbar planta med försumbar procentsats av THC i slutprodukten – mindre än en procent. Detta innebär att växtens övriga produkter och utvinningsbara oljor kan användas helt legalt. En av de substanser som extraheras är Cannabidiol, CBD, som saknar den berusningseffekt som fås av THC men ter sig ha effekt på ångest.

CBD påverkar ett antal olika cellreceptorer i kroppen varav flera är relaterade till det centrala nervsystemet. De binder bland annat till 5-HT1A receptorn, vilken antas vara målreceptorn för ordinära antidepressiva läkemedel. Detta torde vara en förklaring till medlets rapporterade antidepressiva och ångestdämpande effekt.

CBD, Cannabidiol som finns i Cannabisolja, lär ha anti-spastiska effekter vilket har lett till forskning på mycket svårbehandlad epilepsi. Vid utprovning av medlet Epidiolex (vilken har 99% Cannabidiol och mindre än 010% THC) sågs positiva effekter, vilket lett till en snabbare process för godkännande av läkemedlet av FDA, Food and Drug Administration i Förenta Staternas Hälsodepartement.

Ett annat påstående om Cannabisplantans effekter på välbefinnande är relaterat till immunsystemet. Detta är en logisk tankegång eftersom ett stort antal cannabinoida receptorer finns spridda i kroppens försvarssystem. Att hindra inflammatoriska reaktioner i kroppen är önskvärt vid sjukdomar som Multipel Skleros och Crohns sjukdom. Detta kan hjälpas med en aktivering av receptorn CB2, det vill säga Cannabinoidreceptor 2.

Förhoppningsvis kommer framtiden visa vad mer man kan åstadkomma med denna nyttiga växt.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *