Pressbyrå

Pressbyrå

Pressbyrån är ett svenskt detaljhandelsbolag som äger ett koncept för kiosker och servicebutiker, som ofta ligger vid eller i anslutning till järnvägsstationer, t-banestationer, bussterminaler eller liknande. Pressbyrån har idag cirka 320 butiker och alla drivs av franchisetagare. Koncernens målsättning är att ge kunden god tillgänglighet både vad gäller placering och öppettider. Pressbyrån ägs idag av det norska företaget Reitangruppen som även äger bland annat 7-Eleven, och Rema 1000.

Pressbyrån är ett svenskt företag som utvecklats ur Svenska Telegrambyrån och som år 1899 fick i uppdrag att sälja lösnummer av tidningar på landets järnvägsstationer av SJ. Svenska Telegrambyrån (SvT) var Sveriges första nyhetsbyrå, vilken inledde sin verksamhet den 16 januari 1867. Den 1 april 1921, övergick samtliga redaktionella avdelningar till Tidningarnas Telegrambyrå AB (TT).

Svenska Telegrambyrån

Svenska Telegrambyrån grundlades av dansk-svensken Alfred Fich i samarbete med den tyska nyhetsbyrån Wolffs Telegraphisches Bureau och danska Ritzaus Bureau. Fichs ägde byrån ända tills 1892 och under denna tiden var den huvudsakligen ledd av direktör Jacob von Utfall (1836-1910) och byrån genomgick en enorm utveckling både i organisation och omfattning inom landet. Fich sålde byrån till ett konsortium av Stockholmstidningar, vilka 1893 bildade ett aktiebolag.

Första Pressbyrån

1903 öppnades den första Pressbyrån intill järnvägens område på Hamnplan i Helsingborg av Nils Lindmark. Detta ledde till ökad försäljning och Lindmark fick ett rikstäckande uppdrag. År 1906 bildades AB Svenska Pressbyrån, med den svenska pressen som ägare. Bolaget bildades av Svenska Telegrambyrån med dess VD Gustaf Eklund tillsammans med andra svenska tidningsutgivare. Förste direktör var Nils Lindmark. 1910 hade företaget 10 filialkontor på landsorten, 39 kiosker och 2 546 försäljare. Eklund var stor aktieägare i företaget, men sålde sin del år 1916 till Karl Otto Bonnier och Otto Hirsch. Denna ägarbild väckte diskussion och ett holdingbolag, Pressbyråns intressenter AB (PIA), bildades år 1940 och övertog aktierna i Pressbyrån. Holdingbolaget ägdes av 131 tidnings- och tidskriftsföretag.

Senare utveckling

År 1924 avtalade man med Stockholms Spårvägar om uppförandet av kiosker vid större spårvägshållplatser. Pressbyrån hade detta år 350 kiosker i hela landet och följande år över 400. Pressbyrån introducerade även försäljning ombord på tågen, med så kallade tågbud och år 1932 införde man en världsunik distributionslösning. Pressbyrån buntade och sorterade Stockholms morgontidningar ombord på tågen medan man åkte på natten samtidigt som tågen gick mot Malmö, Göteborg, Karlstad och Sundsvall. Därmed blev Stockholms morgontidningar tillgängliga i butiker och kiosker redan vid öppningsdags på morgonen. Det systemet användes ända fram till 1984. 1950 började tidningar transporteras med flyg och även här var Pressbyrån med.  Genom att ta med passagerare på returresan blev ekonomin betydligt bättre. Detta blev grunden till flygbolaget Linjeflyg, där Pressbyrån var en av delägarna.

Pressbyrån Extra

Pressbyrån Extra omfattar Pressbyråns elva specialbutiker inriktade på ett omfattande urval av svenska och utländska tidningstitlar. Pressbyrån Extra har samma produktutbud som vanliga Pressbyrån, men med skillnaden att utbudet och kunskapen om tidningar och tidskrifter är större än i Pressbyråns övriga butiker. För kunden innebär detta att en Pressbyrån Extra-butik har ett utbud under året på fler än 2000 titlar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *