Pressbyrå och nyhetsbyrå

Pressbyrå och nyhetsbyrå

En nyhetsbyrå är ett företag som förmedlar nyheter och bilder till olika massmedier, så som press, radio och TV. De första nyhetsbyråerna förmedlade mest nyheter om internationell ekonomi till företag. Världens äldsta nyhetsbyrå, Agence Havas, startade i Paris 1835 och använde sig från början av brevduvor.

Svenska nyhetsbyråer

Svenska Telegrambyrån (SvT) var Sveriges första nyhetsbyrå vilken inledde sin verksamhet den 16 januari 1867. Svenska Telegrambyrån grundlades av dansk-svensken Alfred Fich i samarbete med den tyska nyhetsbyrån Wolffs Telegraphisches Bureau och danska Ritzaus Bureau. Byrån stannade i Fichs ägo till 1892 då han sålde byrån till ett konsortium av Stockholmstidningar, vilka 1893 bildade ett aktiebolag.

Huvudkontorets redaktionsavdelning hade tre avdelningar, nämligen utrikes-, inrikes- och handelsavdelningen, och så en speciell riksdagsavdelning som tillkom under riksdagstiden. Svenska Telegrambyrån samverkade även med Svenska Notisbyrån, som var en särskild nyhetsbyrå för huvudstaden.

Byråns verksamhet förändrades under årens lopp genom att telegrafin ersattes av telefoni vid nyhetsförmedlingen. Första världskriget medförde även på detta område förändringar genom att samarbetet mellan de båda stridande sidornas telegrambyråer upphävdes och nya upprättades.

År 1919 sammanslogs Svenska Telegrambyrån med Nordiska Presscentralen (NPC) och fick då namnet De förenade byråerna (DFB). Den 1 april 1921 övergick DFB:s samtliga redaktionella avdelningar till Tidningarnas Telegrambyrå AB (TT).

Tidningarnas Telegrambyrå (TT) startade 1921, och sände sitt första telegram den 1 januari 1922. Telegrammet lästes in med hög röst i en telefonlur och togs emot av en stenograf på tidningen i andra änden. När stenografen på den andra sidan hade uppfattat hela telegrammet ringdes nästa tidning upp. Ungefär tio år senare uppfanns teleprintern och tidningarna kunde föra TT:s texter rätt in i sina sättmaskiner. Under 1960-talet kom de första datorerna och idag är en stor del av journalistiken och nyhetsrapporteringen beroende av modern informations- och kommunikationsteknologi.

Nyhetsbyrån Direkt är en nyhetsbyrå för digitalt distribuerade nyheter som främst behandlar den svenska finansmarknaden och i andra hand den internationella. Bolaget bedriver verksamhet i Sverige och gjorde det tidigare även i Danmark. Verksamheten startade i Sverige 1988, och utökades till att omfatta den danska marknaden år 2005. De har avtal med exempelvis nätmäklare och affärstidningar, som distribuerar deras nyheter vidare.

Bevakningsområdena är räntor, valutor och råvaror samt bolag som är börsnoterade, svenska och utländska. En central del i rapporteringen utgörs av löpande makroekonomisk statistik, bevakning av penningpolitik samt börsnoterade bolags kvartalsrapporter. Företaget ägdes tidigare av den svenska affärsinformationskoncernen Bisnode, men såldes under slutet av 2008 till norska Infront As.

Nyhetsbyrån Siren är en svensk nyhetsbyrå som bevakar svenska myndigheter. Materialet publiceras i tidningar och andra massmedier, eller används för internt bruk inom vissa myndigheter. Siren grundades 2001 och dess nyhetsmaterial når idag över 200 kunder inom dagspress, radio och television och är en viktig källa i svenska mediers nyhetsbevakning. Varje dag skickar redaktionen ut 3000 nyhetstexter och nyhetsunderlag till stora och små redaktioner, över hela Sverige. Siren är sedan flera år tillbaka den dominerande aktören i Sverige när det gäller myndighetsbevakning. Nyhetsbyrån bevakar regelbundet diarierna vid cirka 200 myndigheter, till exempel domstolar och statliga verk, och publicerar sedan vidare ett urval av allmänna handlingar.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *